AVG – Privacyregels

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa in werking.

Hier leggen wij u uit waarom wij uw gegevens gebruiken en hoe wij uw gegevens beschermen.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Van alle patiënten die bij ons in de praktijk komen maken wij een patiëntenkaart aan, aangezien wij volgens de Diergeneesmiddelenwet verplicht zijn om te registreren welke medicatie voor welke patiënt ingezet wordt.

Deze patiëntenkaarten zijn gekoppeld aan u, de eigenaar van een huisdier, en uw gegevens gebruiken wij om met u te communiceren (post, telefoon of e-mail); voor de belastingdienst en de Kamer van Koophandel zijn wij verplicht om de factuurhistorie gedurende 7 jaar te bewaren.

Welke gegevens slaan wij op?

Wij vragen van u: naam, adres, postcode en woonplaats (NAW), telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Van uw huisdier vragen wij ook nog een groot aantal gegevens (naam, diersoort, ras, geslacht, leeftijd, gewicht, kleur, vachttype, enz), maar deze gegevens vallen niet onder de AVG.

Bent u verplicht de gegevens te geven?

Wanneer u niet bereid bent uw gegevens aan ons te geven, kunnen wij u niet helpen.
Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

Waar slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden in ons Veterinair Mananagement Systeem (VMS 2.0) opgeslagen. Dit is een off-line managementprogramma dat lokaal draait op de server in onze hoofdpraktijk in Eelde, en uitsluitend via een beveiligde VPN-tunnel bereikbaar is vanuit onze dependance in Groningen.

Delen we uw gegevens met andere partijen?

Wanneer u tijdens een dienst (avond, weekeind) via een van de andere dierenartsenpraktijken uit de Dienstenkring Groningen (Dierenziekenhuis Groningen, Dierenartsen Noorderplantsoen, Diergeneeskundig Centrum Paterswoldseweg, Dierenartsenpraktijk Beijum, Dierenartsenpraktijk Lewenborg, Dierenartsenpraktijk Eikenlaan, Dierenartsenpraktijk Meulenberg) bij ons geholpen bent, zullen wij de behandelgegevens van uw huisdier (incl. uw NAW-gegevens) doorsturen naar de verwijzende collega.

Wanneer wij laboratoriumonderzoeken aanvragen, worden uw NAW gegevens niet meegestuurd, alleen een code, waarmee wij de uitslag weer kunnen koppelen aan uw huisdier.

Wanneer wij uw huisdier of gegevens van uw huisdier doorsturen naar een specialist, zullen wij de diergegevens, met uw NAW gegevens naar hen doorsturen. Indien u daar bezwaar tegen hebt, kunnen wij u niet doorverwijzen.

Oproepkaarten voor uw huisdier worden voor ons gemaakt door de firma MSD, die daarvoor NAW-gegevens en de naam, diersoort en oproepgegevens nodig hebben. Na het aanmaken van de kaarten worden de NAW gegevens door hen gewist.

Bij het chippen van uw huisdieren maken wij gebruik van de firma PetBase om de transponder te registreren. Hierbij worden uw NAW  en telefoongegevens opgeslagen om uw huisdier bij vermissing terug te kunnen vinden.

Alle hierboven genoemde partijen verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken, en hebben dat middels een verwerkingsovereenkomst aan ons laten weten, zij zorgen er ook voor dat uw gegevens goed beveiligd zijn.

Uw gegevens zijn van u!

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Ook heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen (als u geen financiële verplichtingen meer bij ons heeft) of door te sturen naar een andere partij.

Het is niet meer mogelijk om telefonisch aan te geven dat u gegevens gemaild wenst te hebben, wij moeten door deze nieuwe richtlijnen eerst uw identiteit controleren.

Omdat binnen Dierenartsenpraktijk Ommelanden geen bijzondere persoonsgegevens opgeslagen worden, (zie website van de Autoriteit Persoonsgegevens) hoeft er geen Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld te worden.