Warm weer, warm water -> Blauwalg

Op verschillende plaatsen is weer blauwalg geconstateerd.

Als de temperaturen buiten flink oplopen, kunnen blauwalgen massaal de kop opsteken. Vooral stilstaand, voedselrijk water vormt een ideaal milieu voor blauwalgen. Sommige blauwalgen produceren giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mensen en voor dieren.

Besmetting en symptomen

Omdat honden graag het water drinken en gemakkelijk naar brokjes die in het water drijven happen,  lopen zij een groter risico om algen binnen te krijgen. Ook likken zij de vacht na het zwemmen schoon en kunnen zo een besmetting oplopen. Een paar klontjes van deze blauwalg kan voor de hond al binnen enkele uren dodelijk zijn!

Honden die vergiftigd werden door blauwalg kregen last van braken, trillen, schuimbekken en stuiptrekken. Ook kregen ze ademhalingsproblemen, epileptische verschijnselen en verlammingen.

Hoe kunt u blauwalgvergiftiging voorkomen?

De zwemgebieden in Nederland worden regelmatig gecontroleerd op de groei van blauwalgen, maar er wordt niet specifiek gecontroleerd op deze extra giftige soort. Bovendien zwemmen veel honden juist buiten de zwemgebieden, waar geen controle van het water is.

Wees zelf alert wanneer u uw hond laat zwemmen of buiten laat drinken. Wanneer uw hond na het zwemmen ziek wordt, neem dan altijd zo snel mogelijk contact op met uw dierenarts.

Therapie bij blauwalgvergiftiging

Er bestaat geen antigif tegen blauwalgen.

Bij verschijnselen van vergiftiging zal de dierenarts soms door het opwekken van braken, actieve kool (Norit), en ondersteunende therapie als bijvoorbeeld infusen proberen de hond te redden.

Maar soms is de schade aan bijvoorbeeld de lever of het centrale zenuwstelsel zo ernstig dat de patient overlijdt!

Houdt uw hond dus uit de buurt van besmet water!